Kontaktný formulár

 

Fakturačné údaje

Adresa: 
OZ AD-ae
Pri Šajbách 1
83106 Bratislava
IČO: 50299590
Bankové spojenie: 
SK44 8330 0000 0027 0103 5790

Občianske združenie AD-ae bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra dňa 22.4.2016
pod číslom spisu: VVS/1-900/90-486 33

 

Logo

original (eps) original (png)

na šírku (eps) na šírku (png)

symbol (png)

Kde nás nájdete