Komunitné centrum Ako Doma je prevádzkované občianskym združením AD-ae.

Stanovy združenia sú tu: 

Stanovy